De medewerkers

Ambiance, leute, vermaak en vooral lachen zijn de ingrediënten die van ons toneelgezelschap een gezellige boel maken….

Naast de repetities en voorstellingen staan er ook nog andere activiteiten op het programma voor alle leden van de groep. Enkele maanden na de toneelopvoeringen volgt er telkens een grandiose voldoening voor iedereen die op zijn manier zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de productie. Meestal is dit een ganse dag, met het ganse gezin, voorbereid door het afwisselend samengesteld Feestcomité van dienst.
Dat het steeds om een SURPRISE dag gaat, maakt het extra leuk om iedere keer van de partij te zijn….

Ook de nieuwjaarsreceptie bij ons is geen “gewone receptie”…  Ieder jaar komt het Feestcomité verrassend uit de hoek met altijd een ander “receptje” voor de avond,
zodanig dat het bij alle leden een “must” wordt om zeker aanwezig te zijn…

Als spetterende afsluiter van ons toneeljaar is er ons Vlaschaardweekend: wie er één keer bij was, ontbreekt nooit meer (vraag maar aan de ançiens…). Tussendoor zijn er natuurlijk nog een aantal vergaderingen die zeker nodig zijn om ieder jaar een  prachtige toneeluitvoering voor ons publiek te kunnen neerzetten.

Het bestuur:
Voorzitter: Nico Devogelaere
Schatbewaarder: Ludwine Balcaen
Bestuursleden: Franky Naessens, Dorian Nuyttens, Ine Balcaen

Tekstondersteuning:
Joyce De Buyck

Grime en haartooi:
Christine Delbeke, Ellen van Wyngene en Severine Geeraert

Toneelmeester:
Dorian Nuyttens

Klank en licht:
Jo De Rore en Wouter Platteau

Aankleding bar:
Greet Depoortere

Onthaal:
Marleen Naessens en Marc Geeraert

Grafisch werk:
Daphné Devogelaere

Medewerkers:
Marc Delbeke, Stefan Hinnens, Marc Vergucht, Charles Degezelle, John Demeyer, Huguette Van Den Bogaerde, Christine Balcaen, Delphine Devogelaere, Wouter Platteau, Daphné Devogelaere, Iben Eggermont, Dimphna Devogelaere, Jens Withouck, Kim Delombaerde, Enzo Demoen, Christopher Naessens, Laura Bourgeois, Charlotte Naessens, Dylan Poulain, Mike Bartholomeus, Mattias Vandenhoute, Stijn Isebaert, Stephanie Saelens, Philip De Keyser, Jolien De Keyser, Kathleen Devos, Bruno Vermeire

Acteurs:
Kris Lanneau, Hilde Vercant, Jonathan Labie, Rik Delombaerde, Ine Balcaen, Ludwine Balcaen, Tom Vandewalle, Marijke Verhellen, Lies Lesage, Stephanie Westyn, Carlos Decock, Kimberly Mestdagh, Wim Allemeersch, Daisy Favere, Django Lamon, Martine Beirlaen en Evelien Hinnens