Medewerkers

Ambiance, leute, vermaak en vooral lachen zijn de ingrediënten die van ons toneelgezelschap een gezellige boel maken….

Naast de repetities en voorstellingen staan er ook nog andere activiteiten op het programma voor alle leden van de groep. Enkele maanden na de toneelopvoeringen volgt er telkens een grandiose voldoening voor iedereen die op zijn manier zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de productie. Meestal is dit een ganse dag, met het ganse gezin, voorbereid door het afwisselend samengesteld Feestcomité van dienst.
Dat het steeds om een SURPRISE dag gaat, maakt het extra leuk om iedere keer van de partij te zijn….

Ook de nieuwjaarsreceptie bij ons is geen “gewone receptie”…  Ieder jaar komt het Feestcomité verrassend uit de hoek met altijd een ander “receptje” voor de avond,
zodanig dat het bij alle leden een “must” wordt om zeker aanwezig te zijn…

Tussendoor zijn er natuurlijk nog een aantal vergaderingen die zeker nodig zijn om ieder jaar een prachtige toneeluitvoering voor ons publiek te kunnen neerzetten.

Het bestuur:
Voorzitter: Nico Devogelaere
Schatbewaarder: Ludwine Balcaen
Bestuursleden: Franky Naessens, Dorian Nuyttens, Christopher Naessens, Joyce De Buyck, Evelien Hinnens

Tekstondersteuning:
Joyce De Buyck

Grime en haartooi:
Christine Delbeke en Ellen van Wyngene

Toneelmeester:
Dorian Nuyttens

Klank en licht:
Jo De Rore en Wouter Platteau

Aankleding bar:
Griet Messeeuw

Onthaal:
Marleen Naessens en Marc Geeraert

Grafisch werk:
Daphné Devogelaere

Medewerkers:
Marc Delbeke, Marc Vergucht, Charles Degezelle, John Demeyer, Huguette Van Den Bogaerde, Christine Balcaen, Delphine Devogelaere, Wouter Platteau, Daphné Devogelaere, Iben Eggermont, Dimphna Devogelaere, Jens Withouck, Greet Depoortere, Kim Delombaerde, Laura Bourgeois, Charlotte Naessens, Dylan Poulain, Lies Lesage, Mike Bartholomeus, Ine Balcaen, Mattias Vandenhoute, Stijn Isebaert, Stephanie Saelens, Philip De Keyser, Jolien De Keyser, Kathleen Devos, Bruno Vermeire, Connie Dewaele, José Dos Santos, Severine Geeraert, Jade Hinnens, Stefan Hinnens, Lian Lisabeth, Edelbert Masschelein, Kobe Vandewalle, Petra Vanoverberghe, Ferre Steeland, Ade Allemeersch

Acteurs:
Kris Lanneau, Jonathan Labie, Rik Delombaerde, Ludwine Balcaen, Tom Vandewalle, Marijke Verhellen, Stephanie Westyn, Carlos Decock, Kimberly Mestdagh, Wim Allemeersch, Daisy Favere, Martine Beirlaen, Evelien Hinnens, Stijn Termote, Ben Depraetere